Strona główna Zakres usług Dokumenty  Kontakt
 

Książka Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu),
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dotyczących podatków:
  1. dochodowego od działalności gospodarczej PIT-5, PIT-5L,
  2. podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników PIT-4,
  3. podatku VAT,
  4. podatku od umów cywilno-prawnych i innych,
 • reprezentowanie interesów klienta i występowanie przed organami podatkowymi,
 • inne wyżej nie wymienione czynności.

Księgi Handlowe

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT),
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu),
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dotyczących podatków:
  1. dochodowego od działalności gospodarczej PIT-5, PIT-5L,
  2. podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników PIT-4,
  3. podatku VAT,
  4. podatku od umów cywilno-prawnych i innych,
 • reprezentowanie interesów klienta i występowanie przed organami podatkowymi,
 • inne wyżej nie wymienione czynności.

Ryczałt Ewidencjonowany

 • pomoc w rejestracji działalności
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28
 • sporządzanie deklaracji VAT 7
 • rozstrzyganie i prowadzenie innych spraw związanych bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

Kadry i ZUS

 • rejestracja w ZUS nowo przyjętych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę z przyjmowanymi pracownikami
 • sporządzanie kartotek pracowniczych, list płac,naliczanie należnych podatków i świadczeń socjalnych
 • sporządzanie i wysyłanie drogą internetową miesięcznych deklaracji ZUS dotyczących właścicieli i pracowników
 • pomoc przy organizacji szkoleń BHP
 
Strona główna | Zakres usług | Dokumenty | Kontakt